Geotechnické zatěžovací zkoušky:

 

  • Provádíme kontrolu míry zhutnění zemin a sypanin v násypech a zásypech, zemních těles, násypů pozemních komunikací, zásypů rýh a výkopů komunikací a inženýrských sítí, staveb železničního spodku, skládek odpadů a ostatních průmyslových staveb.

 

  • Parametry zhutnění zemin a sypanin určujeme nepřímými kontrolními metodami (statická zatěžovací zkouška a rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou LDD). Jednotlivé zkoušky a jejich vyhodnocení jsou prováděny podle současných platných norem, standardů, technických podmínek.

 

 

Ukázky zatěžovací zkoušky

Kontakt

Ing. Libor Vlk
725 26 Ostrava-Krásné Pole
+420 605816772 vlk@geo-technika.cz