Geodetické práce

  • konstrukce účelových map polohopisu a výškopisu
  • polohopisné a výškopisné zaměřování geologických průzkumných děl
  • konstrukce účelových map
  • vytyčování staveb
  • zaměření skutečného stavu provedení
  • pasportizace budov--zaměření fasád a interiérů budov
  • geometrické plány

 

Ukázky z geodetických prací

Kontakt

Ing. Libor Vlk
725 26 Ostrava-Krásné Pole
+420 605816772 vlk@geo-technika.cz